Maatalousurakointi

Lieteurakointia Urjalasta

Lieteurakointia tehdään asianmukaisella 17m3 vaunumultain yhdistelmällä tai uudella vetoletkulevitys systeemillä, jossa letkua käytössä 1300 metriä. Lietteen levitys tapahtuu siis peltoon sijoittamalla se suoraan maan sisään, viljelykasvien juuristoon. Kalustollamme tehtävä lietteen sijoittaminen onnistuu yhtälailla nurmelle, sängelle, tai muokatulle pellolle. Lietelannan sijoittaminen peltoon vähentää typpiyhdisteiden haihtumista ilmaan, sekä alentaa fosforin ja typen valumista vesistöihin. Toisin sanoen kallisarvoinen lannoite on paremmin kasvien käytettävissä, samalla kun levityksestä aiheutuva hajuhaitta minimoidaan. Lietelannan levitykseen sijoittamalla on saatavissa myös tukea erityistukisopimuksella. Lisätietoa erityistukisopimuksista saat ELY-keskukselta.


Lietteen siirtoajot

Lietelannan levityksessä siirtoajoon käytämme traktorilla vedettävää 24m3 vaunua, joka on varustettu pumppukuormaimella. Kuormaimen työskentelysäde on sivuttaisuunnassa 6m, sekä alaspäin 4m. Lannoitettavan pellon laitaan tuodaan siirrettävä varastokontti, johon siirtoajoa tehdään jatkuvasti levityksen aikana. 

Muut palvelut

Koneurakointipalveluihimme kuuluvat myös peltojen muokkaus kyntämällä ja äestämällä. Näitä palveluja tarjoamme kaluston puitteissa lähinnä pienemmille peltoaloille, tai viljelijöille joilla itsellään ei ole käytettävissä muokkauskalustoa. Tarpeen ja kysynnän mukaan pyrimme lisäämään kapasiteettia myös muokkaus kalustoomme.